بایگانی مقالات

شامل

سونوگرافی ترانس واژینال یا داخلی

سونوگرافی کاربردهای بسیاری برای تشخیص بیماری‌های مختلف دارد. سونوگرافی ترانس واژینال یا داخلی یکی از کاربردی‌ترین روش‌های سونوگرافی برای خانم‌هاست. یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹