بایگانی مقالات

شامل

سن استخوانی شما چقدر است؟

انجام آزمایش و تحقیقات روی سن استخوانی کودک، به پزشکان کمک می‌کند تا میزان رشد و بلوغ سیستم استخوانی و اسکلتی کودک را برآورد کنند. دوشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷

 

رادیولوژی چیست؟

رادیولوژی چیست و چه کاربردهای دارد؟ رادیولوژی چه کاربردهای تشخیصی و درمانی دارد؟ معرفی انواع دستگاه های آن. دوشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷

 

سونوگرافی چیست؟

سونوگرافی چیست و چه کاربردهایی دارد؟ انواع سونوگرافی چیست؟ این روش تشخیص چه زمانی به بیمار توصیه میشود؟ آمادگی های قبل از آن چیست؟ دوشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷