بایگانی مقالات

شامل

آیا در دوره بارداری می توان ماموگرافی انجام داد؟

گاهی در دوره بارداری به منظور تشخیص سرطان پستان ماموگرافی انجام می شود. برای محافظت جنین از اشعه بهتر است از محافظ سربی برای پوشش استفاده شود. آیا سرطان پستان در دوره بارداری بر روی جنین تاثیر می گذارد؟ دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸