بایگانی مقالات

شامل

محدودیت‌های ماموگرافی چیست؟

علائم یا مارکرهای ماموگرافی کمک زیادی به جلوگیری از خطاهای تفسیر عکس می‌نماید. امروزه درکلینیک‌های تخصصی ماموگرافی، کارشناس عکسبرداری قبل از شروع رادیوگرافی ابتدا برای نوک سینه، خال‌های درشت، زخم یا محل جوش جراحی و توده‌های قابل لمس از مارکر‌های مختلفی استفاده می‌کند که هرکدام برای موردهای بالا دارای شکل خاصی می‌باشد. سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷