فهرست مقالات

ماموگرافی چگونه انجام می شود
رسانه جدید
کاندیدیاز
تشخیص سقط جنین با سونوگرافی
بیوپسی روده
بهترین زمان انجام سونوگرافی سینه
سونوگرافی رحم و واژن
اسکن تیروئید
چگونگی درمان ماستیت یا عفونت پستان
فیبروآدنوم چیست؟
صفحه ۱ از ۲۰

بایگانی مقالات

شامل

عمل جراحی بازسازی پستان چیست؟

طی بازسازی پستان با استفاده از عمل جراحی، پستانی با فرم و شکل جدید برای بیمار ایجاد می‌شود. بازسازی ممکن است پس از برداشتن همه پستان (ماستکتومی) و یا برداشتن بخشی از پستان(لامپکتومی) انجام شود. پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸