مقالات

ندول های گرم و سرد تیروئید

سایت دکتر وهاب آقائی  ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
ندول های گرم و سرد تیروئید
ندول یا گره سرد در غده تیروئید یک اصطلاح ایزوتوپ اسکنی در بررسی یک بیمار مبتلا به گواتر میباشد . ندول سرد که جراحان بیشتر نگران آن بوده و سعی در درمان قطعی آن دارند در 15- 25 در صد موارد سرطانی شده و اهمیت تشخیصی و درمانی زیادی دارد. ایزوتوپ اسکن تیروئید که با استفاده از مکانیسم جذب ید ابداع شده است عبارتست از تزریق ماده رادیو آکتیوی که فقط توسط غده تیروئید جذب شود ( تگنزیوم 99 یا ید 123 ) به بدن بیمار و ثبت میزان و نحوه جذب و تجمع و انتشار این ماده در بافت غده تیروئید می باشد . با این روش وضعیت داخل نسج تیروئید مشخص و ارزیابی میشود . باید توجه داشت که این مواد رادیو آکتیو فقط توسط فولیکول ها و سلول های تیروئیدی جذب میشوند و اگر سلول یا بافت و تجمع غیرطبیعی در داخل نسج تیروئید وجود داشته باشد با این روش مشخص می گردد.

ندول هائی که در اسکن تیروئید ثبت میشود به سه دسته تقسیم می شوند:

* ندول هائی که در آنها هیچ ماده رادیو آکتیوی جذب نمی شود. ( ندول سرد) 
* ندول هایی تمام ماده تزریقی جذب آن میشود و ندول موجود اجازه جذب به سایر قسمت های تیروئید را نمی دهد . ( ندول داغ ) 
* ندول هائی که در آنها جذب ماده رادیو آکتیو بیشتر از سایر قسمت های غده بوده ولی سایر قسمت های تیروئید نیز جذب دارند.( ندول گرم )
 

ندول سرد تیروئید چیست ؟

ندول یا گره سرد در غده تیروئید یک اصطلاح ایزوتوپ اسکنی در بررسی یک بیمار مبتلا به گواتر میباشد .
ندول سرد که جراحان بیشتر نگران آن بوده و سعی در درمان قطعی آن دارند در 15- 25 در صد موارد سرطانی شده و اهمیت تشخیصی و درمانی زیادی دارد.
ایزوتوپ اسکن تیروئید که با استفاده از مکانیسم جذب ید ابداع شده است عبارتست از تزریق ماده رادیو آکتیوی که فقط توسط غده تیروئید جذب شود ( تگنزیوم 99 یا ید 123 ) به بدن بیمار و ثبت میزان و نحوه جذب و تجمع و انتشار این ماده در بافت غده تیروئید می باشد . با این روش وضعیت داخل نسج تیروئید مشخص و ارزیابی میشود . باید توجه داشت که این مواد رادیو آکتیو فقط توسط فولیکول ها و سلول های تیروئیدی جذب میشوند و اگر سلول یا بافت و تجمع غیرطبیعی در داخل نسج تیروئید وجود داشته باشد با این روش مشخص می گردد.
 

ندول داغ تیروئید چیست ؟

ندول داغ عبارتست از وجود یک توده یا منطقه کوچک در داخل غده تیروئید که با عملکرد غیر طبیعی خود حین انجام اسکن تیروئید تمام ماده رادیو آکتیو تزریقی به بدن را جذب نموده و اجازه فعالیت به سایر قسمت های تیروئید را نمی دهد .
 
ندول های داغ تیروئید درون تیروئید بطور خودمختار و خارج از سیستم کنترل هورمونی بدن فعالیت می کنند و به این دلیل ندول اتونومیک نیز نامیده می شوند .
این قبیل ندول ها در ارتباط با کار کرد غده تیروئید به دو دسته تقسیم می شوند :
1- ندول داغ با کارکرد و ترشح طبیعی تیروئید ( Euthyroid )
2- ندول داغ با کارکرد و ترشح بیش از حد تیروئید ( Hyperthyroid ) 
ندول داغ همراه با پرکاری غده تیروئید را آدنوم توکسیک ( Toxic Adenoma ) نیز می نامند .
در ایزوتوپ اسکن ندول داغ از نظر تشخیصی به شکل توده ای است که بسرعت مواد تزریقی را جذب می کند درحالیکه در سایر لوب های تیروئید هیچ ماده ای جذب نمی شود.
میزان بروز بدخیمی در ندول های داغ برعکس ندول های سرد خیلی کم و در حدود 1 درصد است .
معمولا جراحی و برداشتن ندول درمان پیشنهادی ندول های داغ همراه با عملکرد طبیعی تیروئید می باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.