مقالات

ایزوتوپ اسکن تیروئید

 ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
ایزوتوپ اسکن تیروئید
ایزوتوپ اسکن تیروئید که با استفاده از مکانیسم جذب ید ابداع شده است عبارتست از تزریق ماده رادیو آکتیوی که فقط توسط غده تیروئید جذب می شود ( تگنزیوم 99 یا ید 123 ) به بدن بیمار و ثبت میزان و نحوه جذب و تجمع و انتشار این ماده در بافت تیروئید . با این روش وضعیت داخل نسج و سلول های تیروئیدی مشخص و ارزیابی می شود. باید توجه داشت که این مواد رادیو اکتیو فقط توسط فولیکول ها و سلول های تیروئیدی جذب میشوند و اگر سلول یا بافت و یا تجمع غیرطبیعی در داخل نسج تیروئید وجود داشته باشد با این روش مشخص میگردد.
ایزوتوپ اسکن  تیروئید که با استفاده از مکانیسم جذب ید ابداع شده است  عبارتست از تزریق ماده رادیو آکتیوی  که فقط  توسط غده تیروئید  جذب می شود  ( تگنزیوم 99  یا ید 123 ) به  بدن بیمار و ثبت میزان و نحوه جذب و تجمع و انتشار این ماده در بافت تیروئید . با این روش  وضعیت داخل نسج  و سلول های تیروئیدی  مشخص  و  ارزیابی می شود.
باید توجه داشت که این مواد رادیو اکتیو فقط توسط فولیکول ها و سلول های تیروئیدی جذب میشوند و اگر سلول یا بافت و یا تجمع غیرطبیعی در داخل نسج تیروئید وجود داشته باشد با این روش مشخص میگردد.

 

ندول هائی که در اسکن تیروئید  ثبت میشود به سه دسته تقسیم میشوند :
1- ندول هائی که در آنها هیچ ماده رادیو آکتیوی جذب  نمیشود.( ندول سرد )
2- تمام  ماده  تزریقی جذب آن میشود و  ندول  موجود اجازه جذب به سایر قسمت های تیروئید را نمی دهد.( ندول داغ )
3- ندول هائی که در آنها جذب ماده رادیو آکتیو بیشتر از سایر قسمت های غده بوده  ولی سایر قسمت های تیروئید نیز جذب دارند.( ندول گرم )
ندول سرد که جراحان بیشتر نگران آن بوده و سعی در درمان قطعی آن دارند  در 15- 25 در صد موارد سرطانی شده و اهمیت  تشخیصی  و درمانی  زیادی دارد .
بایستی توجه داشت  که  در گواتر های ندولر موضوع وقتی اهمیت بالینی بیشتری  پیدا میکند که این گونه ندول ها در بافت تیروئید منفرد بوده و دارای حدود نامنظم و توپر (  Solid  )  و  قوام سفت و چسبیده به گردن  باشند . ندول های سرد تقریباء در تمام موارد همراه با کار کرد طبیعی غده تیروئید بوده و بیمار در وضعیت یوتیروئید (ترشح نرمال هورمون)  Euthyroid   قرار دارد.
 
یوتیروئید چیست؟ 
حالتی است که در آن تیروئید در آزمایشات خونی و هورمونی عملکردی طبیعی داشته ولی ظاهر آن در ایزوتوپ اسکن و یا معاینات پزشکی غیر طبیعی می باشد.
بیماریهای ندولر تیروئید یکی از شایعترین بیماریهای عصر حاضر می باشد. ندول های تیروئیدی در 4-7% جمعیت دنیا دیده می شوند.
ریسک وقوع آن از 0 % در 15 سالگی تا50 % در 65- 60 سالگی تغییر می کند. در مناطقی که کمبود ید وجود دارد شیوع گره تیروئید تا 2.5 برابر افزایش می یابد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید