مقالات

آدنوزیس (Adenosis)

سایت دکتر وهاب آقائی  ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
آدنوزیس (Adenosis)
توده های مدور کوچک و گاهی قابل لمس که بر اثر بزرگ شدن لبول های پستان ایجاد می شوند.گاهی این توده ها کوچکتر از آن هستند که لمس شوند. اگر این توده ها در محل جای زخم ناشی از عمل جراحی (اسکار) بوجود آیند ممکن است دردناک باشند که در اینصورت به آنها اسکلروزیس آدنوزیس گویند.معمولا برای تعیین ماهیت آدنوزیس از بیوپسی کمک می گیرند
 
توده های مدور کوچک و گاهی قابل لمس که بر اثر بزرگ شدن لبول های پستان ایجاد می شوند.گاهی این توده ها کوچکتر از آن هستند که لمس شوند. اگر این توده ها در محل جای زخم ناشی از عمل جراحی (اسکار) بوجود آیند ممکن است دردناک باشند که در اینصورت به آنها اسکلروزیس آدنوزیس گویند.معمولا برای تعیین ماهیت آدنوزیس از بیوپسی کمک می گیرند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.