مقالات

آدنوزیس (Adenosis)

 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
آدنوزیس (Adenosis)
توده های مدور کوچک و گاهی قابل لمس که بر اثر بزرگ شدن لبول های پستان ایجاد می شوند.گاهی این توده ها کوچکتر از آن هستند که لمس شوند. اگر این توده ها در محل جای زخم ناشی از عمل جراحی (اسکار) بوجود آیند ممکن است دردناک باشند که در اینصورت به آنها اسکلروزیس آدنوزیس گویند.معمولا برای تعیین ماهیت آدنوزیس از بیوپسی کمک می گیرند
 
توده های مدور کوچک و گاهی قابل لمس که بر اثر بزرگ شدن لبول های پستان ایجاد می شوند.گاهی این توده ها کوچکتر از آن هستند که لمس شوند. اگر این توده ها در محل جای زخم ناشی از عمل جراحی (اسکار) بوجود آیند ممکن است دردناک باشند که در اینصورت به آنها اسکلروزیس آدنوزیس گویند.معمولا برای تعیین ماهیت آدنوزیس از بیوپسی کمک می گیرند.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید