مقالات

نکاتی که لازم است در مورد سونوگرافی بدانیم.

سایت دکتر وهاب آقائی  ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نکاتی که لازم است در مورد سونوگرافی بدانیم.
سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری پستان است اما به هیچ عنوان جایگزین ماموگرافی سالیانه نمی باشد.
  • سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری پستان است اما به هیچ عنوان جایگزین ماموگرافی سالیانه نمی باشد.
  • تعدادی از سرطان های پستان در سونوگرافی قابل تشخیص نمی باشند. تعداد زیادی از کلسیفیکاسیون ها که در ماموگرافی دیده می شود توسط سونوگرافی قابل تشخیص نمی باشند( بعضی مراحل اولیه سرطان پستان بصورت کلسیفیکاسیون فقط توسط ماموگرافی قابل تشخیص است). نشانه های سرطان در یافته های MRI نیز همیشه در سونوگرافی دیده نمی شود.
  • بسیای از یافته هایی که در سونوگرافی مشکوک دیده می شوند و توصیه به نمونه برداری می شوند بدخیم نیستند.
  • در مورد انجام سونوگرافی پستان بسیار مهم است که رادیولوژیست با تجربه در سونوگرافی پستان اینکار را انجام دهد. انجام این سونوگرافی احتیاج به تجربه بالا و دستگاه های تخصصی دارد .
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.