مقالات

تفسیر سونوگرافی بارداری و جنین + اصطلاحات رایج

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تفسیر سونوگرافی بارداری و جنین + اصطلاحات رایج
نحوه تفسیر سونوگرافی بارداری و خواندن جواب برگه سونوگرافی جنین. معنی اصطلاحات EWF و FHR و AFI و CRL و FL و HC در نتیجه سونوگرافی بارداری چیست؟

 سونوگرافی بارداری برای بررسی رشد و نمو جنین، مشکلات احتمالی یا کمک به تشخیص ناهنجاری ها در دوران بارداری استفاده می‌شود. برای تفسیر سونوگرافی بارداری و جنین معمولا از پارامتر های اندازه گیری استفاده میکنند که باید توسط پزشک متخصص انجام شود. اما بسیاری از مادران تمایل دارند قبل از مراجعه به پزشک درمورد نحوه خواندن برگه سونوگرافی و اصطلاحات آن اطلاع کسب کنند. در این مقاله به بیان، مهم ترین اصطلاحات سونوگرافی بارداری، پارامتر های اندازه گیری و نحوه تفسیر آن ها میپردازیم.

سونوگرافی بارداری و جنین چیست؟

سونوگرافی بارداری و جنین نوعی روش تصویربرداری است که با استفاده از امواج صوتی تصاویری از جنین را دراختیار پزشک قرار می دهد.

اولین سونوگرافی بارداری، معمولاً در طی سه ماهه اول بارداری برای تأیید بارداری و تخمین مدت بارداری انجام می شود. اگر بارداری شما بدون مشکلی

ادامه پیدا کند، سونوگرافی بعدی معمولاً در سه ماهه دوم که جزئیات آناتومیک جنین قابل مشاهده است، ارائه می شود. 

پزشک ممکن است در صورت مشاهده موارد مشکوک، آزمایشات سونوگرافی دقیق تر یا آزمایشات تصویربرداری اضافی مانند MRI را توصیه کند.

در آزمایش سونوگرافی بارداری پارامتر های بیومتریکی برای اندازه گیری از جنین وجود دارد.پارامتر های بیومتریک در تفسیر سونوگرافی بارداری نقش مهمی را دارند.  این پارامتر‌ها در سونوگرافی جنین می تواند نحوه رشد کودک را نشان دهد و ناهنجاری ها را تشخیص دهد. پارامتر های اندازه گیری در سونوگرافی جنین می تواند شامل موارد زیر باشد.

پارامتر Gs

اصطلاحGsدر سونوگرافی بارداری که به ساک حاملگی نیز شناخته میشود، به معنی کیسه حاملگی (gestational sac) است.

پارامترYs

این اصطلاح در سونوگرافی بارداری و جنین به معنی کیسه زرده (Yolk sac) است که به اختصار Ys میگویند.

پارامترPl

این اصطلاح در سونوگرافی بارداری و جنین به معنی قطب جنین (fetal pole) است که به اختصار Pl  میگویند.

 

 تفسیر سونوگرافی بارداری و جنین

پارامترSCH

این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی خونریزی زیر جفت (Subchorionic haematoma) است که به اختصار SCH میگویند.

پارامترBPD

این اصطلاح به معنی قطر بین دو استخوان آهیانه (پاریتال) جنین biparietal diameter)) است که به اختصار BPDمیگویند. این قطر، بزرگ ترین قطر بدن جنین است که به قطر دو جداری نیز معروف است.

پارامترOFD

این اصلاح در تفسیر سونوگرافی بارداری به معنی قطرسر از استخوان پیشانی تا استخوان پس سری (occipito-frontal diameter) است که به اختصار OFD میگویند.

مطالب مفید: سونوگرافی رحم و تخمدان ها برای چیست؟

پارامترHC

این اصطلاح در نتیجه سونوگرافی بارداری به معنی دور سر جنین (Head circumference) است که به اختصار HC میگویند.

پارامترFL

این اصطلاح در برگه سونوگرافی بارداری به معنی طول استخوان ران (femur length) است که به اختصار FLمیگویند.

پارامترHL

این اصطلاح در جواب سونوگرافی بارداری به معنی طول استخوان بازو (humble length) است که به اختصارHL میگویند.

 تفسیر نتایج سونوگرافی بارداری

پارامترAC

این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی دور شکم جنین (Abdominal circumference) است که به اختصار AC میگویند.

پارامترcrl

این اصلاح به معنی طول جنین از بالای سر تا پایین بدن (Crown-rump length) است که به اختصار crl  میگویند.

پارامترFHR

این اصطلاح به معنی ضربان قلب جنین(fetal heart rate) است که به اختصار FHR میگویند.

پارامترAFI

این اصطلاح به معنی شاخص مایع آمنیوتیک (amniotic fluid index) است که به اختصار AFIمیگویند. شاخص مایع آمنیوتیک (AFI) اندازه گیری حجم مایع آمنیوتیک در رحم است. 

پارامترEfw

این اصطلاح به معنی وزن تخمینی جنین (estimated fetal weight) است که به اختصار efw میگویند.

پارامترNb

این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی استخوان بینی(nasal bone) است که به اختصار nb میگویند

پارامترIUGR

این اصطلاح به معنی محدودیت رشد رحمی (intrauterine growth restriction) است که به اختصار IUGR میگویند. از این اصطلاح زمانی که وزن جنین کم تر از حد طبیعی باشد، استفاده میشود.

مطالب مفید: آیا انتقال کرونا از جفت مادر به جنین ممکن است؟

پزشک با توجه به مدت بارداری، طبیعی یا غیر طبیعی بودن مقدار اندازه گیری شده در سونوگرافی را تشخیص میدهد. در ادامه به تفسیر برخی از این پارامتر ها در سونوگرافی بارداری میپردازیم که میتواند به شما برای خواندن جواب سونوگرافی قبل از مراجعه به پزشک کمک کند.

تفسیر BPDدر سونوگرافی بارداری

بررسی اندازه  BPD اهمیت بالایی در زایمان دارد. زيرا در هنگام زایمان، جنین باید از لگن مادر وارد کانل زایمان شود. به همین خاطر متخصص سونوگرافی در ماه های آخر بارداری، بزرگ ترین قطر سر(BPD) را اندازه گیری میکند. در این حالت متخصص زنان و زایمان میتواند با  مقایسه اندازه دهانه رحم و اندازه بزرگ ترین قطر بدن جنین (BPD) امکان انجام زایمان طبیعی را تشخیص دهد.

همچنین اندازه گیری BPD  به همراه اندازه گیری دور سر (HC) ، دور شکم (AC)، طول استخوان ران (FL) و طول استخوان بازو (HL) برای تخمین وزن جنین و مدت زمان بارداری استفاده میشود.

 • BPD کمتر از حد نرمال:  اگر اندازه گیری های BPD جنین شما کمتر از حد معمول باشد، می تواند نشانه ای از محدودیت رشد داخل رحمی(IUGR) یا صاف بودن بیش از معمول سر جنین(میکروسفالی) باشد.
 •  BPDبیشتر از حد نرمال:  اگر اندازه گیری BPD کودک شما بیش از حد انتظار باشد، می تواند نشان دهنده مشکلاتی مانند دیابت بارداری باشد.

اگر نتایج جنین شما خارج از حد طبیعی است، ممکن است پزشک آزمایشات بیشتری را به شما توصیه کند.

 

 تفسیر آنلاین سونوگرافی بارداری

تفسیر AFI در سونوگرافی بارداری

محدوده طبیعی حجم مایع آمنیوتیک در ماه های بارداری متفاوت است. رنج طبیعی و غیر طبیعی مایع آمنیوتیک عبارتند از:

 • AFI بین 5-25 سانتی متر:مایع طبیعی است.
 •  AFI کمتر از 5 سانتی متر:کمبود مایع آمنیوتیک(الیگوهیدرامنیوس) در نظر گرفته می‌شود.
 • AFI بیشتر از 25 سانتی متر:افزایش مایع آمنیوتیک(پلی هیدرامنیوس) در نظر گرفته می‌شود.
 • تفسیر ACدر سونوگرافی بارداری

  AC یکی از مهم ترین پارامتر های اندازه گیری در اواخر بارداری است. اندازه گیری این پارامتر بیشتر برای تعیین وزن جنین است تا تعیین مدت زمان بارداری. از این پارامتر برای تعیین جنسیت استفاده نمیکنند.

  مطالب مفید: کمبود ویتامین دی در بارداری و عوارض آن

  تفسیر FHRدر سونوگرافی بارداری

  قلب از هفته سوم بعد از لقاح شروع به انقباض ریتمیک میکند.

   

  میزان نرمال FHR

  FHR  در حدود هفته های اول بارداری معمولاً حدود 100 تا 120 ضربان در دقیقه (bpm) میزند.

  در سه ماهه دوم وسوم بارداری ضربان قلب كاهش پیدا میکند به گونه ای که در هفته چهاردهم ضربان قلب به 150 ضربان در دقیقه، در هفته بیستم، 140 بار در
  دقیقه و در سه ماهه سوم بارداری به 130 ضربان در دقیقه نیز میرسد.

  اگرچه در جنین سالم ضربان قلب معمولاً منظم است، اما تغییر تقریباً 5 تا 15 ضربه در دقیقه را می توان مجاز دانست.

   

  تشخیص برادیکاردی و تاکی کاردی

  در سونوگرافی بارداری میتوان برادیکاردی(ضربان آهسته قلب) و تاکی کاردی( ضربان سریع قلب) را تشخیص داد.

  در صورتی که در هفته های 6-3 بارداری  FHR <100 bpm  و در هفته6-7  FHR<120 باشد، برادیکاردی قلب را نشان میدهد.

  در صورتی که در هفته های 7-5 بارداری FHR> 160-180 باشد، تاکی کاردی قلبی تشخیص داده میشود.

  در صورت وجود آریتمی یا علائم قلبی نامتعارف به کلینیک آریتمی در تهران و یا شهر خود ارجاع داده می شوید

  تفسیرcrlدر سونوگرافی بارداری

  CRL یکی از پارامتر های اندازه گیری سونوگرافی است. در این پارامتر اندازه کودک از بالای سر (تاج) تا پایین باسن (رامپ) بر حسب سانتی متر اندازه گیری می شود. CRL از حدود هفته شش یا هفت بارداری تا هفته چهارده قابل اندازه گیری است.

   

  CRL بیشتر از نرمال

   هنگامی که CRL جنین از 7 میلی متر بیشتر شود، ضربان قلب باید توسط سونوگرافی ترانس واژینال بررسی شود. اگر هیچ ضربان قلب یا فعالیت قلبی تشخیص داده نشود، جنین سقط خود به خودی شده است.

  سقط جنین خود به خودی معمولاً بدون علائم طبیعی رخ می دهد. در این نوع سقط، جفت ممکن است به تولید هورمون ها ادامه دهد، که می تواند علائم ظاهری سقط را پنهان کند.

   

  CRLکمتر از نرمال

  در صورتی که طول  CRL کمتر از میزان طبیعی باشد، می تواند ناهنجاری های کروموزومی مانند تریزومی 18 (سندرم ادواردز) یا سایر تریزومی های مرتبط با محدودیت رشد باشد.

  سونوگرافی بارداری با استفاده از پارامتر های بیومتریک وضعیت رشد و نمو جنین را بررسی و ناهنجاری ها را تشخیص میدهند. اگر نتیجه سونوگرافی بارداری شما خارج از حد طبیعی باشد، می تواند نگران کننده باشد.
  با این وجود می تواند دلایل زیادی از جمله موقعیت جنین ، حرکت در هنگام سونوگرافی و مهارت تکنسین باعث  ایجاد خطا در جواب سونوگرافی باداری شود. سونوگرافی های اضافی و آزمایش های دیگر می تواند به شما کمک کند تا نتایج بهتری از سلامت کودک شما بدست آید.

  مرکز تصویر برداری دکتر وهاب آقایی به عنوان یکی از بهترین مراکز تصویر برداری در تهران، خدمات سونوگرافی را با بالا ترین کیفیت و کمترین امکان خطا در نتیجه به مراجعین خود ارائه میدهد.

   

  متخصصین تصویر برداری

  سونوگرافی رحم برای چیست؟

   

  سونوگرافی پروپ

  پروپ سونوگرافی چیست؟

  فائزه
  ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  5
  0
  0

  سلام بسیار مچکرم که چنین مقاله ی خوبی گذاشتید.

  منصوره
  ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  5
  0
  0

  سلام مرسی خانم دکتر بابت سایت خوبتون و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدید.

  عرفانه
  ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
  5
  0
  0

  سلام سپاس از سایت خوبی که در اختیار ما گذاشتید.شما تفسیر سونوگرافی هم انجام میدین؟

  مهناز
  ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
  5
  0
  0

  سلام و خسته نباشید. تو این شرایط کرونایی چنین مقاله هایی که اطلاعات پزشکی ما را زیاد بکنه خیلی عالیه. ممنون از شما

  شهره پارسایی
  ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
  5
  0
  0

  من دخترم بارداره. منم خیلی نگرانشم. این مقاله خیلی به خواندن جواب سونوگرافیش کمکم کرد. عالی بود

  حسین
  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
  0
  0
  0

  بسیار عالی.بنده پذیرش یک سونوگرافی هستم و این اطلاعات بسیار ساده و روان توضیح داده شد که برای اینجانب کاربردی و مفید بود

  فاطمه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
  0
  0
  0

  سلام اصطلاح AUAدرسونو ب چه معناست

  مهتاب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  0
  0
  0

  سلام و عرض ادب،من ۱۵هفته و ۶روز سونو انجام دادم و عدد bpdرو ۳۰زده بودنند،می خواستم ببینم این عدد طبیعی هست یا نه؟خیلی نگرانم

  هانیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  0
  0
  0

  سلام این عکس سنو ان تی من.(لینک عکس)یازده هفته و دو روز. خوبه؟ https://uupload.ir/files/w3j8_img_۲۰۲۱۰۳۰۱_۲۳۱۸۳۰.jpg

  زهرا
  ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
  0
  0
  0

  سنو گرافی عالی من تجربه کردم از مقالتون متشکرم

  زهرا دانیالی
  ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
  0
  0
  0

  ببخشید توی ۱۸هفتگی تعیین جنسیت صدرصد هستش؟؟؟

  مدیر سایت
  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
  0
  0
  0

  سلام بله


  فرجی
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
  0
  0
  0

  سلام من هفته ۵ بارداری هستم crl2.3mm بود هماتوم هم داشتم با لکه بینی و دفع لخته خون ضربان قلب دیده نشد نگرانم می شه راهنمایی کنید؟

  مدیر سایت
  ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
  0
  0
  0

  سلام حتما باید به پژشک متخصص زنان یا پژشکی که زیر نظرشون هستین مراجعه کنید.  ایمیل را وارد کنید
  تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
  نظر خود را وارد کنید