بایگانی مقالات

شامل

بایگانی طحال 1397

خرداد (1)

طحال

طحال بخشی از سیستم لنفاوی بدن است. سیستم لنفاوی در بدن انسان وظیفه دفع مواد زائد سلولی، حفظ تعادل مایعات در بدن و ساختن گلبول‌های سفید به منظور مبارزه با عفونت‌ها را به عهده دارد. علاوه بر این، طحال موادی از خود ترشح می‌کند که به رفع التهابات در بدن و بهبود زخم‌ها کمک می‌کند. یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷