مقالات

کلسیفیکاسیون پستان

سایت دکتر وهاب آقائی  ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
کلسیفیکاسیون پستان
کلسیفیکاسیون پستان رسوب کلسیم در بافت پستانی میباشد که بصورت نقاط سفید در ماموگرافی دیده میشود و معمولا آنقدر کوچک هستند که لمس نمیشوند.معمولا کلسیفیکاسیون ها بعد از یائسگی بیشتر دیده میشود. اگر چه کلسیفیکاسیون ها عمدتا غیر سرطانی و خوش خیم می باشند اما بعضی طرح های معین آنها نظیر تراکم خوشه ای نقاط سفید همراه با اشکال نامنظم نشانگر سرطان پستان میباشند.
 
کلسیفیکاسیون پستان رسوب کلسیم در بافت پستانی میباشد که بصورت نقاط سفید در ماموگرافی دیده میشود و معمولا آنقدر کوچک هستند که لمس نمیشوند.معمولا کلسیفیکاسیون ها بعد از یائسگی بیشتر دیده میشود. اگر چه کلسیفیکاسیون ها عمدتا غیر سرطانی  و خوش خیم می باشند اما بعضی طرح های معین آنها نظیر تراکم خوشه ای نقاط سفید همراه با اشکال نامنظم نشانگر سرطان پستان میباشند.
 
دو نوع کلسیفیکاسیون در پستان داریم:
1- میکروکلسیفیکاسیون
2-ماکروکلسیفیکاسیون
 
ماکروکلسیفیکاسیون :
نقاط سفید بزرگی هستند که در ماموگرافی دیده میشوند و عمدتا به صورت پراکنده در بافت پستان پخش شده اند. معمولا در 1/2 خانمهای بالای 50 سال و 1/10 خانمهای زیر 50 سال دیده میشوند و عموماً غیر سرطانی و خوش خیم میباشند.
 
میکروکلسیفیکاسیون:
رسوبات ریز بوده که در ماموگرافی دیده میشوند. معمولا میکروکلسیفیکاسیون در نتیجه سرطان بوجود می آید اما درصورتیکه با یک طرح خاص و متراکم قرارگرفته باشند میتواند نشانه سرطان پستان باشد.
 
کلسیفیکاسیون ها فقط از طریق ماموگرافی تشخیص داده میشوند. عوامل ایجاد کننده کلسیفیکاسیون پستانی شامل افزایش سن، التهاب، و ضربه به آن میباشد. کلسیم درون مواد غذایی باعث ایجاد کلسیفیکاسیون پستانی نمیشود.در صورت دیده شدن ماکروکلسیفیکاسیون در ماموگرافی هیچگونه اقدام تکمیلی لازم نمیباشد، زیرا ماکروکلسیفیکاسیون ها عمدتا خوش خیم هستند.در صورتیکه در ماموگرافی میکروکلسیفیکاسیون دیده شود معمولا نوع تکمیلی دیگری برای بررسی دقیقتر و با جزئیات بیشتر آن منطقه انجام میشود.
 


در صورتیکه کلسیفیکاسیون خوش خیم توصیف شود کمتر از 2% احتمال بروز سرطان وجود دارد. به عبارت دیگر در بیش از 98% اوقات کلسیفیکاسیون ها احتمالا بدخیم و سرطانی نیستند و عمدتا هر 6 و یا 12 ماه بررسی میشوند. پس از یک سال پیگیری و مشاهده هیچگونه تغییری در آنها ماموگرافی رویتن سالیانه توصیه میشود.در صورتیکه کلسیفیکاسیون مشکوک باشد پزشک توصیه به انجام نمونه برداری (بیوپسی) میکند و با توجه به نتیجه پاتولوژی آزمایشگاه اگر بدخیم و سرطانی باشد جراحی و درمانهای پس از آن صورت میگیرد و در صورت خوش خیم بودن فقط کنترل ماموگرافی میشود.
 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.