» آیا می‌دانید؟ » رادیولوژی

رادیولوژی چیست؟

رادیولوژی چیست؟

با استفاده از اشعه ایکس، تصاویر اعضای داخل بدن مثل استخوان و غضروف را بدون مداخله می توان دید.این روش برای خانم های باردار اصلاً توصیه نمی شود و خانم ه...
سن استخوانی شما چقدر است؟

سن استخوانی شما چقدر است؟

انجام آزمایش و تحقیقات روی سن استخوانی کودک، به پزشکان کمک می‌کند تا میزان رشد و بلوغ سیستم استخوانی و اسکلتی کودک را برآورد کنند.