» درباره ما

درباره ما

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر وهاب آقایی توسط دکتر حسن وهاب آقایی در سال 1359 پایه گذاری و شروع به فعالیت نمود .
دکتر حسن وهاب آقایی فارغ التحصیل رشته پزشکی و دوره تخصصی رادیولوژی از کشور آلمان بوده است.
وی پس از بازگشت به ایران در سال 1356 به سمت مدیر امور مالی و اداری دانشگاه تهران  منسوب شد ، پس از آن ریاست بخش رادیولوژی بیمارستان زنان ( میرزا کوچک خان ) تهران را حدود 20 سال بر عهده داشت . 
دکتر حسن وهاب آقایی یکی از بهترین اساتید رشته تخصصی رادیولوژی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود و بسیاری از متخصصان زنان و رادیولوژی موفق امروز در کلاس های درس وی بسیار آموخته اند .
وی برای اولین بار در ایران به طور تخصصی در زمینه پستان شروع به فعالیت نمود و برای اولین بار در ایران ماموگرافی را پایه گذاری و تدریس نمود.
اولین اطلس ماموگرافی ایران با همکاری وی و آقای دکتر مصطفی هاشمی استاد رشته جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تالیف شد.
در طی سالها این مرکز جزو برترین مراکز تشخیصی بیماریهای پستان بوده است . پس از فوت ایشان بر اثر سرطان معده در سال 1385 این مرکز همچنان به فعالیت خود ادامه داده و سعی داشته آرمانها و اهداف بنیان گذارش را که تشخیص به موقع و دقیق بیماری های پستان و نیز احترام و ارزش گذاشتن به بیماران بوده است را همچنان دنبال کند .
ما با همکاری متخصصین مجرب رادیولوژی که در این رشته صاحب نام و با تجربه می باشند برآنیم تا هم از جنبه پزشکی ، تشخیصی و هم از جنبه اخلاقی ، انسانی بهترین خدمت را به شما مراجعین محترم ارائه دهیم .
امید است که هر روز بهتر از دیروز شویم و بتوانیم با یاری شما نقایص و نقاط ضعفمان را برطرف نماییم.

نظرات مراجعین