» آیا می‌دانید؟ » پزشکی عمومی » تیروئید و پاراتیروئید
پاراتیروئید

پاراتیروئید

غدد پاراتیروئید 4 غده درون ریز کوچکی هستند در ناحیه گردن در پشت تیروئید که باعث کنترل میزان کلسیم بدن می شوند.
تیروئید

تیروئید

غده تیروئید پروانه‌ای شکل بوده و در ناحیه قدامی گردن و بالای جناق قرار گرفته است. این غده روی نای قرار دارد و از پشت روی مری قرار گرفته است.
ندول های گرم و سرد تیروئید

ندول های گرم و سرد تیروئید

ندول یا گره سرد در غده تیروئید یک اصطلاح ایزوتوپ اسکنی در بررسی یک بیمار مبتلا به گواتر میباشد . ندول سرد که جراحان بیشتر نگران آن بوده و سعی در درما...
گواتر

گواتر

به تورم گردن یا حنجره ناشی از بزرگ شدن غده تیروئید گواتر می گویند. وقتی غدد تیروئید به درستی کار نمی کند شخص مبتلابه گواتر می شود. غم‌باد یا گواتر به...
ایزوتوپ اسکن تیروئید

ایزوتوپ اسکن تیروئید

ایزوتوپ اسکن تیروئید که با استفاده از مکانیسم جذب ید ابداع شده است عبارتست از تزریق ماده رادیو آکتیوی که فقط توسط غده تیروئید جذب می شود ( تگنزیو...