پروستات

پروستات

پروستات به شکل غده ای کوچک در زیر مثانه قرار داشته و بخش بالایی مجرای ادراری را در بر می گیرد. وزن پروستات حدود 11 گرم بوده و به اندازه یک گردو می باشد. پروستات غده‌ای است که جزء دستگاه تناسلی مردانه محسوب می‌شود و ترشحات آن وارد مجرای تناسلی- ادراری می‌ شود.