» آیا می‌دانید؟ » پزشکی عمومی

سونوگرافی

سونوگرافی

روشهای گوناگون تصویربرداری در کنار عملیا...
ایزوتوپ اسکن تیروئید

ایزوتوپ اسکن تیروئید

ایزوتوپ اسکن تیروئید که با استفاده از مک...
گواتر

گواتر

به تورم گردن یا حنجره ناشی از بزرگ شدن غ...
ندول های گرم و سرد تیروئید

ندول های گرم و سرد تیروئید

ندول یا گره سرد در غده تیروئید یک اصطلاح...
آپاندیس

آپاندیس

آپاندیس زایده ای کوچک و انگشتی شکل است ک...
پانکراس

پانکراس

پانکراس طولی حدود 15cm داشته و در پشت مع...
طحال

طحال

ساختار طحال شبیه یک لنف نود بزرگ است و م...
غده آدرنال (فوق کلیوی)

غده آدرنال (فوق کلیوی)

غدد فوق کلیوی و یا آدرنال جزو غدد درون ر...
پروستات

پروستات

پروستات به شکل غده ای کوچک در زیر مثانه ...
کبد چرب

کبد چرب

مقدار چربی درون کبد هر انسان مقداری معین...
کبد و کیسه صفرا

کبد و کیسه صفرا

جگر یا کبد عضو قهوه‌ای رنگ مایل به قرمز ...
تیروئید

تیروئید

غده تیروئید پروانه‌ای شکل بوده و در ناحی...
پاراتیروئید

پاراتیروئید

غدد پاراتیروئید 4 غده درون ریز کوچکی هست...
مثانه

کلیه ها و مثانه و مجاری ادراری

کلیه ها دو اندام لوبیایی شکل بوده که در ...