خدمات مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر وهاب آقایی

ماموگرافی ماموگرافی

 • ماموگرافی روتین
 • بزرگنمایی و Focal Compression
 • ماموگرافی پستان های دارای پروتز

سونوگرافی سونوگرافی

 • سونوگرافی پستان
 • سونوگرافی رحم و تخمدان : ترانس واژینال
 • سونوگرافی حاملگی : NT، آنومالی و غربالگری، بیوفیزیکال، NST
 • سونوگرافی اندام های داخلی:کلیه و مجاری ادراری و مثانه، تیروئید و پاراتیروئید، کبد و کیسه صفرا، پروستات، آدرنال، غدد بزاقی، پانکراس، طحال، آپاندیس
 • سونوگرافی داپلر رنگی از عروق خونی

نمونه برداری نمونه برداری

 • نمونه برداری پستان: CNB ،FNA
 • نمونه برداری تیروئید

الاستوگرافی الاستوگرافی

 • الاستوگرافی پستان


اندازه گیری ضخامت چربی اندازه گیری ضخامت چربی


تخلیه چربی تخلیه ژل صورت