» آیا می‌دانید؟ » پزشکی عمومی » غده فوق کلیوی

غده آدرنال (فوق کلیوی)