» خدمات ما

خدمات مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر وهاب آقایی

ماموگرافی ماموگرافی
  • ماموگرافی روتین
  • بزرگنمایی و Focal Compression
  • ماموگرافی پستان های دارای پروتز

  • سونوگرافی پستان ها
  • سونوگرافی رحم و تخمدان : سونوگرافی ترانس واژینال، سونوگرافی معمولی
  • سونوگرافی حاملگی : سونوگرافی NT، سونوگرافی آنومالی و غربالگری، سونوگرافی بیوفیزیکال، سونوگرافی NST
  • سونوگرافی اندام های داخلی:کلیه و مجاری ادراری و مثانه، تیروئید و پاراتیروئید، کبد و کیسه صفرا، پروستات، آدرنال، غدد بزاقی، پانکراس، طحال، آپاندیس
  • نمونه برداری پستان: CNB ،FNA
  • نمونه برداری تیروئید


اندازه گیری ضخامت چربی اندازه گیری ضخامت چربی
تخلیه چربی تخلیه چربی